فیلتر ممبران تصفیه آب خانگی

فیلتر ممبران تصفیه آب خانگی به عنوان یکی از اجزای مهم دستگاه تصفیه آب خانگی استفاده می‌شود. این فیلتر برای حذف ذرات معلق، آلودگی‌ها و ترکیبات مضر از آب خام به کار می‌رود. به طور کلی،به صورت یک جفت ممبران نصب می‌شود و فرایند اسمز معکوس را بر روی آب انجام می‌دهد. فیلتر ممبران تصفیه […]