ضدعفونی با روش اشعه ماورای بنفش

نور UV (ماوراء بنفش) چیست؟ نور ماوراء بنفش نوعی از اشعه الکترومغناطیس است که نوری سیاه رنگ تولید می کند و علت آفتاب سوختگی ها و برنزه شدن به همین سبب است. قرار گرفتن بیش از حد در معرض اشعه UV باعث نابودی بافت های زنده می شود. طیف الکترومغناطیسی به هفت بخش تقسیم می […]