بحران آب در استان اصفهان

در سال‌های اخیر، استان اصفهان نیز با مشکلات جدی بحران آب مواجه شده است. این بحران می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله کاهش بارش‌ها، تغییرات اقلیمی، مصرف زیاد آب برای کشاورزی و صنعت، نقص در مدیریت منابع آب، برنامه‌ریزی نامناسب و سیاست‌های ناموفق در مورد مدیریت آب و… باشد. به عنوان یکی از استان‌هایی […]