تفاوت آب شیرین، لب شور و شور چیست؟ دستگاه تصفیه آب چه تاثیری در این آبها دارد؟

اصطلاح “آب شیرین، لب شور و شور” به مقایسه و توصیف وضعیت‌های مختلف آب اشاره دارد: آب شیرین: آبی که طعم و بوی شیرین و لذیذی دارد. معمولاً به آبهایی اشاره دارد که خالص و بدون افزودنی‌های نامطلوب هستند و قابل مصرف برای آشامیدن و استفاده‌های مختلف بهداشتی و غذایی هستند. لب شور: این واژه […]